logo-black

عضویت در انجمن

كليه اشخاص حقيقي/ حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن درآيند. میزان حق عضویت برای شرکتهای مختلف متفاوت می باشد دامنه اعضای انجمن شامل کل زنجیره ارزش لاستیک است که شرکتهای تولید کننده و وارد کننده تایر، شرکتهای تولیدکننده و وارد کننده مواداولیه و قطعات، ، شرکتهای تست و آزمون، شرکت های بازیافت، نمایندگان فروش و توزیع کنندگان تایر، آپاراتی ها و پنچری گیران و فروشندگان تایر را در بر میگیرد.

شرکت ها و افراد متقاضی باید دارای شرایط زیر باشند

۱- تابعيت ايران.
۲- داشتن حسن شهرت
۳- استقرار (حقیقی یا حقوقی) در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی.
۴- فعالیت در حرفه زنجیره ارزش صنایع لاستیک کشور در حوزه جغرافیایی انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي و مجوزهای معتبرشامل: پروانه بهره برداری و یا جواز کسب و سایر مدارک احراز هویت
5- ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار.
6 - قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
7- پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب. (بر حسب گروه کاری متفاوت میباشد)

مدارک مورد نیاز

1– تصویر آگهی تاسیس / تغییرات
2–کد اقتصادی / شماره ملی
3– تصویر کارت ملی مدیرعامل
4–تصویر شناسنامه مدیرعامل
5– تصویر کارت بازرگانی
6 - اسناد و مدارک در خصوص واردات تایر
7 - یک قطعه عکس ۴*۳ جهت صدور پروانه عضویت

ارسال فرم عضویت و مدارک

از متقاضیان محترم خواهشمند است فرم ثبت نام را از همین صفحه دانلود نموده و ضمن تکمیل، آن را به فاکس شماره 88208224-021 و یا شماره واتس آپ 3275-727-0991 ارسال نمایند.